Miljöpolicy

Hållbart i alla led. Från odling av vår bomull till färdig produkt. 

Produktion 

Vi följer alla svenska lagar inom arbetsvillkor, arbetsmiljöer och lönerna till våra anställda vilket garanteras när vi har vår produktion i Sverige.

 • Vi prioriterar en tidlös design, en hållbar produktion som har minimal påverkan på miljön.
 • Vi väljer kvalitet före kvantitet.
 • Plaggen kan användas mycket längre vilket minskar konsumtionen av kläder.

När vi slår ihop alla faktorer blir slutresultatet på tröjan ett unikt hantverk varje gång.

Material

Våra tyger är GOTS certifierade. 

Krav för att få GOTS certifikat:

MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån 'organic' måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilprodukt med märkningen 'gjord med ekologisk' måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Är ej tillåtna

 • KONSTGÖDSEL

Är ej tillåtna

 • GMO

Är förbjudet i alla stadier.

 • KEMIKALIER

Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.

 • VATTENANVÄNDING

Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.

 • BLEKNING

Klorblekning är inte tillåtet.

 • FÖRPACKNINGAR

Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska papper och
kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat
enligt FSC eller PEFC

HÄLSA

 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNING

Ja.

 • DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA ÖVER ETT VISST GRÄNSVÄRDE AV GIFTIGA TUNGMETALLER, FORMALDEHYD, BLEKNINGSMEDEL, AROMATISKA LÖSNINGSMEDEL.
 • GMO

Är förbjudet

 • DE FÄRDIGA TEXTILPRODUKTERNA FÅR INTE INNEHÅLLA NÅGRA HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

Ska följas

 • INFORMERAR OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER?

Nej, det finns ingen sådan mekanism.

 • SÄKER ARBETSMILJÖ

Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får
regelbunden hälso- och säkerhetsträning.

 • TILLÄMPAS MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONEN ELLER LEVNADSLÖN?

Ja, man tillämpar levnadslön.KVALITET

 • KRAV PÅ SLITAGE, FÄRG- TVÄTT OCH LJUSBESTÄNDIGHET:

Ja.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER?

Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?

Revisionerna sker årligen.


Transport

Vår produktion är baserad i Sverige vilket gör att vi inte köper vår plagg från utlandet som måste transporteras väldigt långa sträckor bara för att komma till Sverige.

Vi har som mål att alla våra inköp, transporter mm inte ska röra sig innanför Sverige för att minska på transporterna och klimatpåverkan.

Målet är nästan uppfyllt, det vi har kvar är vårt inköp av tyg från en Gots-Certifierad syfabrik i Litauen. Vi är på ständigt jakt efter svensktillverkat ekologiskt tyg.
Företagets & VD:ns ansvar 

Vi som företag tar miljö/klimat frågorna seriöst. Vi vill långsamt bygga upp en ny svensk textilindustri som just bygger grundstenarna klimat, etik, ekologi, närproduktion, kvalitet, integration kreativitet mm. Men det kan endast ske om kunder är villiga att betala ett pris för sina kläder som är rimligt utifrån klimat, hållbarhet och etik. Den första byggstenen i det arbetet är My Imaginary. 

" Min vision med företaget är att bygga upp textilindustrin i Sverige med ett hållbarhetstänk i alla led "

William Sjöholm VD

0723105406